Konzultácie

Konzultácia je to odborná rada, vysvetlenie alebo  výklad daného problému odborníkom  záujemcovi .

Poskytujem konzultácie z týchto oblastí:

  • výchova detí
  • podnikanie
  • zdravie
  • zdravý životný štýl
  • chudnutie
  • sexualita
  • sebahodnota

Ako konzultácia prebieha?

Záujemca si rezervuje dátum rezervácie a o aký typ konzultácie sa jedná v rezervačnom systéme a po vyplnení jednotlivých položiek formulára odošle mailom rezerváciu. Následne obdrží najneskôr do 24 hodín mailom vstupný dotazník, v ktorom detailne uvedie o akú konzultáciu a oblasť má záujem. Po vyplnení dotazníka odošle na uvedený kontaktný mail dotazník. Na základe preštudovania odoslaného dotazníka, Vám bude potvrdený dátum a čas konzultácie. Záujemca obdrží mail,   v ktorom bude uvedené : číslo konzultácie, dátum a čas konzultácie, o aký typ konzultácie sa jedná a informácie o úhrade.

Informácie potrebné k úhrade :

číslo účtu príjemcu/ v tvare IBAN/, variabilný symbol/ uviesť číslo konzultácie/, čiastka k úhrade, dátum splatnosti/ realizovať úhradu tak, aby platba bola pripísaná na účte príjemcu pred termínom konzultácie/. 

Upozornenie

V prípade, že záujemca zrealizoval úhradu a danej konzultácie sa nemôže z objektívnych dôvodov zúčastniť, je nutné pred dátumom konzultácie kontaktovať poskytovateľa služby a to telefonicky a dohodnúť si náhradný termín. V prípade, že záujemca nekontaktuje poskytovateľa služby, termín konzultácie prepadá v prospech poskytovateľa včetne úhrady za príslušnú konzultáciu.

Online rezervácia

Zarezervujte si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdím e-mailom.

Rezervujte si termín konzultácie

© 2022 Oáza zdravia a relaxu Hurbanova 18, Business centrum 2, 3. posch., miestnosť č. 13, Bardejov, 085 01 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky